Over ons

Samen goed bezig!

Samen sterk

Issy is op initiatief van de Voedselbanken Nederland ontstaan en wordt ondersteund door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 


Er is een groeiend besef dat ‘de vrijwilliger van nu’ een ander profiel heeft dan de traditionele vrijwilliger, die bereid is om een langdurige samenwerking aan te gaan met de Voedselbanken Nederland. Er is daarom gezocht naar een manier om een betere aansluiting te vinden bij de belevingswereld en het profiel van de nieuwe jonge potentiële vrijwilliger. 


Uit onderzoek blijkt dat de nieuwe vrijwilliger wordt geleid door persoonlijke interesses en een actuele agenda, in een wereld waarin de keuzemogelijkheden steeds groter worden. Ze willen best helpen, maar alleen op de tijdstippen waarop het hem/haar uitkomt. Ze zijn minder lang trouw aan één organisatie en werken liever voor veel verschillende organisaties tegelijk. Daarnaast moet het leuk, verrijkend en uitdagend werk zijn en het liefst ontplooiingsmogelijkheden bieden. Ook is het belangrijk dat het aansluit bij de persoonlijke levensstijl en -situatie. 


Om deze nieuwe vrijwilliger te bereiken dienen vrijwilligersorganisaties anders te denken. Ombouwen en omdenken noemen wij dit bij Issy.
Het gaat niet meer om het invullen van een vacature, maar het gaat om klussen. Een klus die gedaan kan worden binnen de agenda van deze nieuwe vrijwilliger. Want de nieuwe vrijwilliger wil zelf in controle zijn hoe ze de tijd willen indelen, voor wie ze dit doen en waar. 

Missie

De missie van Issy is op een laagdrempelige, transparante en snelle manier vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar brengen.

 

In eerste instantie door een digitaal platform in de vorm van een app. Stichting Issy is een social enterprise waarin voor de (verdere) doorontwikkeling en onderhoud van de app een besloten vennootschap is opgericht. De aandelen in deze BV zijn honderd procent in eigendom van de stichting.

Visie

Men moet zorgvuldig en duurzaam omgaan met de vrijwillige inzet, tijd en kennis van burgers en tevens beschikbaar zijn voor alle vrijwilligersorganisaties in Nederland.

 

De vrijwilliger is niet gebonden aan één organisatie. Zij bepalen zelf wanneer en voor welke organisatie zij zich willen inzetten. De vrijwilligersorganisaties hebben de uitdaging om mensen in beweging te krijgen tot vrijwilligers inzet en beschikbaarheid. Issy zorgt voor beschikbare hulpmiddelen voor maatschappelijke organisaties waarbij zij een zo groot en divers mogelijk aanbod aan vrijwilligersklussen kunnen genereren voor zoveel mogelijke (potentiële) vrijwilligers. Het digitale platform van Issy is daarom beschikbaar voor alle maatschappelijke vrijwilligersorganisatie in Nederland.

Bestuur

"Een frisse aanpak in vrijwilligerswerk geeft ook jongeren de ruimte om hun bijdrage te kúnnen leveren" 


Tom Hillemans

Voorzitter

"De eenvoudigste manier om de maatschappij een handje te helpen!" Mike van Rijswijk

Secretaris/penningmeester